FÖRENINGEN REIDAR MEDICINSK TEKNIK - OM REIDARMTP
 

reidarMTP är en avvikelsedatabas för medicintekniska produkter (MTP) och deras användning i vården.

Alla rapporter är avidentifierade vad avser sjukvårdsorganisationer och individer.

Syftet med reidarMTP är att genom certifierad personal frivilligt rapportera erfarenheter till en gemensam databas som kan användas i vårdens kvalitets-revisioner och leverantörernas produkt-utveckling.

Verksamheten bedrivs av LFMT

Rapportering utförs av certifierade rapportörer som erhållit särskild utbildning för att kunna rapportera till ett öppet register. reidarMTP är en resurs för alla personalkategorier som kommer i kontakt med medicintekniska produkter.

Databasens användningsområde är att sprida kunskap om risker med användandet av medicintekniska produkter, men även generellt t ex vid riskanalyser. Dessutom finns goda möjligheter att dra nytta av reidarMTP vid utbildning, upphandling mm.

Läs mer......