FÖRENINGEN REIDAR MEDICINSK TEKNIK - SÖKTIPS
 

Använd jokertecken (asterisk, *) före, efter och inuti sökord:
Ex1: dia* ger t.ex. sökträffarna "dialysapparat" och "diatermiapparat"
Ex2: *våg* ger t.ex. sökträffarna "analysvåg" och "våg barn"
Ex3: gas*r ger t.ex. sökträffarna "gasflaska f. med. gaser" och "gasregulator"