ReidarMTP

 

Svenska

reidarMTP är en avvikelsedatabas för medicintekniska produkter (MTP) och deras användning i vården.

Alla rapporter är avidentifierade vad avser sjukvårdsorganisationer och individer.

Syftet med reidarMTP är att genom certifierad personal frivilligt rapportera erfarenheter till en gemensam databas som kan användas i vårdens kvalitets-revisioner och leverantörernas produkt-utveckling.

Verksamheten bedrivs av LFMT och SAMTIT

Rapportering utförs av certifierade rapportörer som erhållit särskild utbildning för att kunna rapportera till ett öppet register. reidarMTP är en resurs för alla personalkategorier som kommer i kontakt med medicintekniska produkter.

Databasens användningsområde är att sprida kunskap om risker med användandet av medicintekniska produkter, men även generellt t ex vid riskanalyser. Dessutom finns goda möjligheter att dra nytta av reidarMTP vid utbildning, upphandling mm.

 

English

reidarMTP is an electronic database for the registration of incidents and accidents related to medical devices and / or their use in the healthcare environment.

All reports are anonymous as regards healthcare organisations and individuals.

The purpose of reidarMTP is to make vital information regarding medical devices readily available for the healthcare environment, primarily in Sweden and the Nordic countries (Denmark, Norway, Finland and Iceland). This is due to the present use of the Swedish language in the processing of information.

reidarMTP is operated by a voluntary association of clinical engineering departments in Swedish hospitals. Aiming at making vital information regarding medical devices readily available, reporting is handled by certified staff trained to report such information into an open database.

The information contained in the web-database is available to all healthcare professionals for the purpose of quality improvement, education and training as well as other related activities such as the purchasing of medical devices and systems.