Sök ärende
       
Reidar diarienummer    
   
Ärendedatum
-
 
Produkt
       
Benämning Fabrikat Typ/modell
 
Händelsebeskrivning
       
Rubrik
Beskrivning
Typ av verksamhet Specialitet
 
Orsak
       
Människa Lokal teknisk verksamhet
Leverantörer/tillverkare Organisation
 
Alla villkor uppfyllda   Minst ett villkor uppfyllt