2018-03-01
Svenska  Nu öppnar nya reidarMTP 2.0.

OBS! Inga av de gamla abonnemangen är överflyttade till reidarMTP 2.0.
Du kan använda dina gamla inloggningsuppgifter för att skapa nya abonnemang

Abonnera på ärende i reidarMTP? Så här gör du:
youtube - abonera  Skapa abonnemang


English  The new reidarMTP 2.0 is now open.

Note - none of the old subscriptions have been transferred to reidarMTP 2.0

Subscribe to a case? Learn here how to do it:
youtube - abonera  Create subscription